Hjem

Hjem/sortsliste

ØKOfrø-databasen gir en oversikt over hvilke arter og sorter det finnes økologisk formeringsmateriale av. Databasen er opprettet for å sikre at økologisk formeringsmateriale blir benyttet når dette er tilgjengelig.

Under overskriften "Sortsliste" til venstre kan du søke etter den arten du ønsker - du vil da få en oversikt over hvilke sorter som for øyeblikket kan skaffes, og hvor disse kan skaffes fra. Bruken av databasen er beskrevet i mer detalj under fanen "Om ØKOfrø".

Debio er ansvarlig for driften av databasen. Firmaene som tilbyr formeringsmateriale er ansvarlige for å oppdatere informasjonen om tilgjengelighet.

Vegetativt formeringsmateriale utenom potet (frukt/bær/småplanter):
Foreløpig er det bare såvare og settepotet som er tatt med i ØKOfrø-databasen. En oversikt over hvem som kan tilby annet vegetativt formeringsmateriale kan du finne ved å trykke her.